بیایید با هم رشد کنیم

Android Developer

اگه در زمینه توسعه اپلیکیشنهای اندرویدی تخصص دارید و دوست دارید که تو یه محیط دوستانه و حرفهای کار کنید، ما در بلوط ازتون استقبال میکنیم.

مهارت ها

  • بیشتر از یک سال تجربه در توسعه با زبان Kotlin

  • دانش عمیق در مورد نسخه های مختلف اندروید

  • آشنایی با RESTful API و اتصال به سرویسهای Backend

  • دانش عمیق در مورد اصول و الگوهای طراحی

  • آشنایی با اصول و چارچوب طراحیِ واسط کاربری اندروید

  • تجربه کار با الگوی طراحی MVVM و MVI

  • تجربه کار با Coroutines و امکاناتی که فراهم میکند.(. ... channel, scope, job and)

  • آشنایی با ابزارهای مختلف برای تزریق وابستگی ها (. ... Dagger, Koin, Hilt and)

  • آشنایی با ابزارها و روش های مختلف تست کد

  • تجربه کار با compose

رزومه خود را برای بررسی ارسال کنید.

job@balootsaving.ir