فرصت‌های شغلی در شرکت بلوط

بلوط اولین پلتفرم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خرد در ایران است. ما به دنبال ساده‌سازی فرآیند پیچیده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خرد روزمره هستیم. تیم ما ترکیبی از جوانان باانگیزه با همراهی و نظارت مدیران باتجربه است. اگر ویژگی‌های زیر را دارید، جای شما در تیم ما خالی است:

  • قدرت انتخاب و آزادی عمل را دوست دارید

  • نوآوری را دوست دارید

  • جزو اولین‌ها بودن را دوست دارید

فرصت‌های شغلی در شرکت بلوط

اگر فرصت شغلی مورد نظرتان را نمی‌یابید، رزومه خود را برای بررسی ارسال کنید.

job@balootsaving.ir

مزایای کار در بلوط

قدرت انتخاب و آزادی عمل

پیشرفت فردی و شغلی

خلاقیت و نوآوری

هم افزایی و کارگروهی

تعادل بین کار و زندگی